Boe


Ik laat los.

Raak nooit aan nu

val alsmaar op eerder.

Koe uit sloot.

Loyaliteit, ijdel hoop

en ik vormeloos. Op

In het geheel gegaan.


Boe.


>

<