Vrij

vrijVrij! Vrij! Vrij

van de zucht en de plicht en ook

vrij vrij vrij van die rust het gewicht van iets vasts

iets omlijnds en een leven gevuld tot de rand.


Nu moet je vliegen op eigene vleugels die moe

en verkrampt van het werk en de jaren op kracht

moeten komen om stevig en licht tegelijk

te spreiden, glijden, haast geen tijd


want vrij vrij vrij

onverwacht ligt de lucht aan je voeten

is onder en boven en voor je de diepte

nog vorm te geven wijdte vrijte: Kijk!


>

<